IKEA opens day center for men

In Swedish at the botton of the page:

Ikea opens man’s kindergarten
(translated from http://di.se/Default.aspx?pid=246329__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer= with Google Translate)

2011-09-28 20:17
First came Little land, where children can play and pass the time while their parents shop at Ikea. Now open “Man’s Land”, where the men can play games, watch sports television and eating hot dogs while women shop in peace.

It writes retail newsletter Market.se.

That’s when the furniture giant is investing heavily in Australia and southern hemisphere’s largest Ikea stores will open in Melbourne that you are investing in a “male-kindergarten”

There may be reluctant to submit to their women who receive a box that automatically reminds you when it’s time to get on the Men’s land. In the meantime, they can pass the time playing console games, pinball, watch sports television and sink into the sofas with a free hot dog.

According Ylva Magnusson, press officer at Ikea Sweden, there are no plans to open a male kindergarten in one of the stores in Sweden.

Ikea öppnar mansdagis (från http://di.se/Default.aspx?pid=246329__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=)

“2011-09-28 20:17
Först kom Småland, där barnen kan leka och fördriva tiden när föräldrarna shoppar på Ikea. Nu öppnas ”Mansland”, där männen kan spela spel, titta på sport-tv och äta varmkorv medan kvinnorna shoppar i lugn och ro.

Det skriver detaljhandelns nyhetsbrev Market.se.

Det är i samband med att möbeljätten storsatsar i Australien och södra halvklotets största Ikeavaruhus ska öppna i Melbourne som man satsar på ett ”mansdagis”,

Där kan motsträviga män lämnas in av sina kvinnor som får en dosa, som automatiskt påminner om när det är dags att hämta på Manland. Under tiden kan de fördriva tiden med att spela konsolspel, flipper, titta på sport-tv och sjunka ner i soffor med en gratis varmkorv.

Enligt Ylva Magnusson, pressansvarig på Ikea Sverige, finns det dock inga planer på att öppna ett mansdagis på något av varuhusen i Sverige.

Här finns en video på hur Ikeas Manland ser ut.”

One thought on “IKEA opens day center for men

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s