Saarimner on Facebook

As an experiment I’ve set up a page on Facebook. The page will be a way to be noticed when there are new things published on this blog. It may also be a better way to share thoughts and ideas in a better way?

The link to the new page is http://www.facebook.com/saarimner

Welcome to visit

Swedish: Inspiration och tankar av Göran Adlén

“Ta chansen när den kommer”
1. Om strategiska planer

Övriga delar av serien:
2. Företag kan inte bygga varumärken

3. Alla har faktiskt talang

4. Nedkopplad, uppkopplad eller bara avkopplad

För mer information om Göran Adlén -> http://adlen.nu