Förmögenhetsfördelning

För några år sedan började jag fundera över om vi inte, efter ett par årtionden – som gått i individualismens tecken, kommer att få en ny typ av fördelningspolitisk våg med tanke på hur förmögenheterna på jorden fördelas. (OBS! Jag lägger ingen egen politisk värdering i detta.) (1)
När vi idag har ett samhälle där individen i första hand måste visa på att man vill lösa sin egen situation innan man begär hjälp, vilket jag personligen tycker är rätt, måste vi också ha skyddsnät som fungerar tillfredsställande. Idag behöver 40 miljoner amerikaner “food-stamps” för att kunna äta sig mätta samtidigt som extrema förmögenheter fördelas på väldigt få. Vi har också banker som ständigt måste räddas efter att ett fåtal personer tillförskaffat sig förmögenheter och fördelar, detta utan att sen behöva ta det ansvar som krävs av varje enskild individ.
Bike outside Handelshögskolan 2011-10-09
Bike outside Handelshögskolan 2011-10-09 - iPhone Camera
Den senaste tidens demonstrationer i USA (98%-vågen) känns som att ett tecken på
ovanstående. FN gjorde en undersökning där man kom fram till att fattigdomen i världen skulle kunna utrotas för 90 miljarder US-dollar. Det är ungefär samma siffra som nämndes för vad det kostar att utrota miljöförstöringen enligt samma undersökning. Samtidigt ser vi idag företag som värderas till 400 miljarder US dollar. Detta tror jag kommer att sticka alltfler i ögonen över tiden.
Personligen tror jag ironiskt nog att den allra rikaste procenten har mest att vinna på att hitta vägar för att snabbt visa på mindre girighet och större vilja att bidra till samtliga människors välbefinnande.

Kommer uppdatera med källhänvisningar senare idag.

(1) Min personliga politiska uppfattning är liberal, dvs jag tror på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som jag tror på skyddsnät för de som verkligen försökt och ändå faller igenom. Alla har inte samma förutsättningar när vi föds.

One thought on “Förmögenhetsfördelning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s